Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO Bagterp

Bagterp SFO er et fritidstilbud for børn i 0. – 3. kl.

Der er mulighed for at købe tre forskellige moduler, et morgentilbud, et eftermiddagstilbud og et heldagstilbud. Alle tre tilbud dækker skolens ferier. Indmelding skal ske til pladsanvisningen via www.hjoerring.dk selvbetjening.

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 6.30 – 16.45, fredag kl. 6.30 – 16.00

Vi har i Bagterpskolens SFO fokus på følgende punkter:

 1. Idræt og bevægelse.

 2. Sproglige udtryksformer.

 3. Forældresamarbejde.

 4.  

  Brobygning og overgange.

 5. Arbejdet med børn med særlige behov.

 6. Lektiestøtte på forældreniveau.

 7. Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling.

 8. Natur og udeliv.

 9. Kreativitet/musisk aktivitet.

Mål- og indholds-tema.

Mål

Aktivitet/praksis/ vi vil

Idræt og bevægelse.

 

 

 • At børnene oplever glæde ved at bevæge sig og selv søger det.

 • At barnet sætter pris på fysisk aktivitet.

 • At børnene dagligt har mulighed for at deltage i fysiske aktiviteter.

 • Vi benytter hallen / hallens sal, når der er mulighed for det. Ellers bruger vi auditoriet

 • Ugentlige løbeture fra påske og 10 uger frem, hvor alle kan være med.

 • Forskellige boldaktiviteter, som rummer mange børn.

 • Legepladsen er ramme for daglige tilbud om forskellige aktiviteter, såsom mooncars, boldspil, klatretårn, fodboldbane osv.

 • Skoven bruges til hulebyggeri, tarzanbane, pacure, krigslege osv.

 • Klassens smartboards bruges til at afspille musik, som kan danses til

 • Vi prioriterer at gå, når vi skal ud af huset

Sproglige udtryksformer.

 

 • At barnet bruger en ordentlig omgangstone og kan udtrykke sig på forskellige måder.

 • Udfordre børnene gennem leg, spil, teater, osv

 • Højtlæsning

 • Brug kroppen som udtryksform

 • Være rollemodeller

 • At lære børnene at lytte, give plads til andres mening

Forældresamarbejde.

 • Et endnu bedre samarbejde med forældrene til støtte for barnets trivsel.

 

 • Information til forældrene om barnets hverdag i SFO

 • Være imødekommende overfor forældre

 • Tilbagevendende arrangementer hvor forældrene deltager

 • Dialog om barnets trivsel

 • Skabe mulighed for den gode og den svære samtale

 • Være aktiv deltager i skole/hjem samtaler og gøre barnets personlige udvikling synlig

 • Til skole/hjemsamtaler deltager pædagogerne i 0. kl og efter behov i 1. 2. og 3. klasse

 

Brobygning og overgange.

 • Tryg overgang for alle børn.

 • Førskolebørnene kommer på besøg

 • Billeder af personalet på skolen hænges op i alle børnehaver

 • Overleveringsmøder

 • At vi møder forældrene og fortæller om børnehaveklassen og SFO så forældrene er trygge

 • Børnene får gennem besøg kendskab til lokaler og udelegemuligheder

 

Arbejdet med børn med særlige behov.

 • At styrke børn med særlige behov så de føler sig inkluderet.

 • Styrke, opmuntre og aktivere til deltagelse i fællesskabet

 • Arbejde med aktiviteter der rummer alle børn

 • Give børnene nogle strategier til konflikthåndtering

 • Opmuntre og aktivere alle børn til at have gode relationer

 • Arbejdsmetoder i skole og SFO er det samme

 • Arbejde med alle børns rummelighed

 • Støtte op så tingene lykkedes

 

Lektiestøtte på forældreniveau.

 • At sikrer mulighed for lektiestøtte.

 • Stille et lokale til rådighed, hvor der er ro og mulighed for fordybelse

Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling.

 • At alle børn kan udfolde sig uanset nationalitet og diverse udfordringer.

 • At der dannes venskaber på tværs af klassen.

 • Støtte barnet i at danne relationer

 • Arbejde med konflikthåndtering

 • Pædagogiske tiltag, hvor barnet må vente på tur, udskyde egne behov og lære sociale spilleregler

 • Gennem succesoplevelser bliver barnet hørt og taget alvorligt, dette styrker selvværdet

 • Ansvarlighed ift. Ipad og materialer

 • Arbejder med forskellige temaer ifølge vores årshjul

 

Natur og udeliv

 • At bevidstgøre børn omkring dyr og natur.

 • At kunne bruge naturen til at bevæge sig i med de muligheder og udfordringer den har.

 

 • Vi bruger årstiderne i de aktiviteter, der sættes i gang

 • Giver børnene kendskab til faunaen omkring skolen

 • Aktiviteter på bålpladsen

 • Brug af skoven som legeplads med respekt for træer og insekter

 • Vise børnene insektlivet

 • Lade børnene bruge skoven, så de selv får oplevelser i naturen

 

Kreativitet/musisk aktivitet.

 • At udfordre børnene til at udtrykke sig gennem kreativitet, bevægelse og musik med stor fantasi

 • At børnene har kendskab til forskellige materialer.

 • Vi tilbyder forskellige kreative aktiviteter

 • Vi laver forskellige kreative aktiviteter med årstiden og dennes traditioner som udgangspunkt

 • Vi tager på ture når der er mulighed for det, især i ferierne.

 

Praktiske oplysninger: Det er vigtigt for os, at prioritere flest mulig personaleressourcer på aktiviteter og samvær med børnene og derfor tilbyder vi at sende børn hjem fra SFO kl. 15 og 16, hvis I har brug for vores hjælp til dette. Vi beder jer om at lave klare aftaler med jeres børn hjemmefra, så de ved hvad de skal hver eftermiddag, om de skal hentes eller de selv skal gå hjem. Brug AULA til at formidle gå-hjem-beskeder og faste aftaler. 
Fritidsordningen er primært i børnenes klasselokaler og de områder, der er omkring klasselokalerne.

Telefonnumre til SFO
Bh.kl. 41225974
1. kl. 41223825
2. - 3. kl. 41223822


For yderligere information kontakt:

Skoleleder
Troels Stensbak                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Bagterp undervisningssted

Tlf. 7233 3821/41223821

Mail: troels.stensbak@hjoerring.dk