Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sygehusundervisning

Patientskolestue


Patientskolestuen er åben for undervisningspligtige børn og unge i 0. til 9. klasse, som er indlagt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Der er ansat en lærer til at varetage undervisningen.


Trygge rammer for syge børn
At blive indlagt på hospitalet kan være en alvorlig oplevelse for en elev. Eleven oplever måske, at kontakten til det hjemlige miljø, herunder venner og skole, kan blive mindre.
Mødet med hospitalsmiljøet kan bringe eleven i en situation af angst og utryghed. Det er derfor vigtigt at skabe trygge rammer for de syge børn, så der kan skabes en meningsfuld og fagligt udviklende undervisning. Læreren kan for den enkelte elev blive en repræsentant for den “normale” tilværelse uden for hospitalet.
Skolestuen fungerer som en del af børneafdelingens tværfaglige samarbejde og bidrager med observationer af barnets faglige funktioner og trivsel.
 
Individuel tilpasset undervisning
De indlagte børn modtager en individuel tilpasset undervisning, som gør, at de i så stort omfang som muligt følger deres klasses faglige arbejde. Dette letter overgangen fra skolestuen tilbage til hjemskolen efter endt indlæggelse.
Skolen tilbyder undervisning i forskellige fag, dog hovedsageligt dansk, matematik og engelsk. Vi tilråder generelt, at forældre ikke deltager i undervisningen, men kan eventuelt efter aftale komme i pausen. 
 
Fokus på udviklende aktiviteter
Vi opfordrer og støtter de indlagte børn i at blive engagerede i udviklende aktiviteter, der ikke har med deres sygdom at gøre, men tværtimod forbinder dem med deres hjemlige verden. Vi fokuserer på det raske i barnet og dets ressourcer.
 
Løbende kontakt til hjemklassen
Vi tilstræber at være med til at skabe sammenhæng i børnenes liv. Sammen med eleven etablerer vi løbende kontakt til hjemklassen via mail og eventuelt besøg på Patientskolestuen.
 
Medbring skolebøger, computer/iPad og uni-login
Eleverne skal medbringe deres skoletaske med:
•    skolebøger
•    computer / iPad
•    uni-login
•    eventuelle undervisningsplaner for deres klasse.
Ved længere indlæggelse kontakter vi barnets hjemskole for at aftale, hvad barnet skal arbejde med under indlæggelsen.
Patientskolestuen kan være behjælpelig med alderssvarende materialer til de pågældende klassetrin og fag. Dette sker primært ved korte indlæggelser, hvor det ikke er muligt at nå at etablere kontakt til barnets hjemskole.
 
Lokaler
Undervisningen foregår i skolelokalerne i det omfang, barnets tilstand og behandling tillader det. I særlige tilfælde er der mulighed for undervisning på sengestuerne.
 
Åbningstid
Mandag-fredag 8.00-12.00

Ferie
Patientskolestuen er åben på skoledage. Vi følger Hjørring kommunes ferieplan.
 
Skolens lærer
Charlotte Mørch
c.moerch@rn.dk
 
Ledelse
Leder af hospitalsundervisningen er skoledistriktsleder Mads Bech Albertsen, Sydøstskolen
Tlf. 41 22 41 71
mads.albertsen@hjoerring.dk
 
Målsætning
Skolestuen er oprettet på basis af Folkeskolelovens § 23 stk. 2.