Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolevejen

Skolevejen:

Du bør overveje, om ikke dit barn kan gå i skole - eventuelt efter at være blevet sat af på et sted, hvorfra det er muligt at gå trafiksikkert til skole.

Som forælder opfordres du til at gå eller cykle med de yngste børn til skole, hvorved barnet opøver en god forståelse for trafikken. Barnet kan så, når det er klar til det, cykle eller gå selv til skole.

Det er en god idé, hvis du som forælder gentagne gange går eller cykler barnets skolevej sammen med dit barn. Dette er især vigtigt med de yngste skolebørn, så de gennem træning bliver opmærk­somme på risikoen ved at færdes i trafikken og bliver gode til at takle den.

 

På cykel til skole:

I 0. - 3. klasse er børnenes motorik og deres evne til at vurdere hastighed og afstand ikke fuldt udviklet. Det anbefales derfor, at børnene kun cykler i selskab med voksne.

Skolen anbefaler generelt, at børnene cykler til skole fra 3. klasse.

Skolevejen skal/bør være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd.

Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm!

 

I bil til skole:

Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum.

Vi oplever flere og flere som stopper på Skolevangen for at sætte børn af til skolen. Dette skaber mange farlige situationer med opbremsninger og overhalinger.
Det er derfor vigtigt, at man benytter de afmærkede aflæsningsområder.
Det er også muligt at aflevere børnene på p-pladsen v. badmintonhallen og lade dem gå over fodgængerfeltet til skolen.

 

Skolepatruljen:

På Hjørring Sydøstskole har vi hver dag skolepatruljer ved fodgængerovergangene ved de to undervisningssteder i Bagterp og Muldbjerg. Hver dag skal flere end 1250 elever hjælpes sikkert i skole og denne opgave er skolepatruljens.

10 min. før ringetid inden skolestart og ved skoledagens ophør står skolepatruljerne på deres post iført det gule patruljetøj og hjælper til med at sikre skolevejen for deres kammerater.

Skolepatruljerne er elever fra 6. 7. og 8. klasse, som gør en frivillig indsats. Skolens færdselslærer (én på hvert undervisningssted) fører tilsyn med og vejleder eleverne løbende.

Skolepatruljerne skal selvfølgelig respekteres af alle i trafikken, og derfor er de specielt omtalt i færdselsloven.

Det er vores håb, at vi i samarbejde får alle elever sikkert i skole – ikke mindst med skolepatruljens hjælp.